1. Respecte per la voluntat dels electors

1. Respecte per la voluntat dels electors

La independència és l’objectiu prioritari de l’acció de govern i de la resta de les institucions.

Prioritzar la independència sobre un model social i econòmic concret.

10

Compromís amb la Declaració d’Independència del 27 d’octubre del 2017.

Demanen l’aplicació de la llei de transitorietat jurídica com a condició sine qua non per arribar a acords.

9

El mandat democràtic del Primer d’Octubre és vigent per fer efectiva la independència en aquesta mateixa legislatura.

Referència explicita al referèndum del Primer d’Octubre com a base legitimadora.

10

Acció política lleial amb la voluntat expressada per l’elector a les urnes, que demana acció concertada.

Arribar a acords amb les forces polítiques disposades a concretar el mandat vigent d’independència on el van aturar.

9

Si bé el 50 % + 1 dels vots independentistes legitimaria encara més el mandat del referèndum del Primer d’Octubre, aquest darrer, per si sol, obliga les institucions a fer efectiva la independència.

El referèndum del Primer d’Octubre és base legitimadora per fer efectiva la independència. Consideren que cal una majoria absoluta d’escons per implementar-la en aquesta legislatura.

8

Per a assolir la independència, la unitat d’acció com a bloc nacional a les institucions és imprescindible.

Arribar a acords amb les forces polítiques disposades a concretar el mandat vigent d’independència on el van aturar.

9

L’acció unilateral és legítima defensa i l’única via factible per a resoldre el conflicte amb l’Estat espanyol.

Es menciona explícitament que és l’única estratègia per assolir la independència.

10

Cal enfrontar-se als abusos dels poders espanyols amb totes les eines disponibles.

Es defensa la desobediència civil i institucional com a via cap la independència. Defensa i promoció de la mobilització ciutadana per forçar la declaració d’independència i per defensar-la.

9

Els governs municipals són una fortalesa per fer del territori un element clau de construcció nacional.

Algunes mencions a les concessions dels serveis públics per part de les administracions locals i en col·laboració amb l’ACM.

5

8,78

2. Sobirania i no cooperació institucional

No governar ni col·laborar amb els partits del bloc del 155.

Arribar a acords amb les forces polítiques disposades a concretar el mandat vigent d’independència on el van aturar.

10

Política de bloqueig de les institucions espanyoles per fer evident que no es pot governar contra Catalunya.

Proposen l’aplicació immediata de la llei de transitorietat jurídica.

10

No compartir actes institucionals, patronats i organismes anàlegs amb institucions espanyoles de qualsevol tipus.

Proposen l’aplicació immediata de la llei de transitorietat jurídica.

10

Defensa política i jurídica de les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya i vetades pels poders espanyols.

Proposen l’aplicació immediata de la llei de transitorietat jurídica.

10

Contrarestar amb legislació pròpia la intromissió espanyola en les competències de l’Administració catalana.

Proposen l’aplicació immediata de la llei de transitorietat jurídica.

10

Exercir la desobediència institucional davant la vulneració de la sobirania de les institucions catalanes.

Es defensa la desobediència civil i institucional com a via cap la independència. Defensa i promoció de la mobilització ciutadana per forçar la declaració d’independència i per defensar-la.

10

El Parlament és sobirà. No acceptarà ingerències ni polítiques ni jurídiques ni administratives de cap tipus.

Proposen l’aplicació immediata de la llei de transitorietat jurídica.

10

10

3. Construcció de la institucionalitat pròpia

Garantir una Administració catalana fidel al mandat del Primer d’Octubre.

Defensem que el referèndum d’autodeterminació del Primer d’Octubre és la base legitimadora per a la constitució i el desplegament d’un estat català independent en forma de República.

10

Planificar el marc jurídicolegal postindependència.

Procés constituent i aplicació immediata de la llei de transitorietat jurídica.

10

Elaborar un pla de treball de política independentista des dels municipis.

Algunes mencions a les concessions dels serveis públics per part de les administracions locals i en col·laboració amb l’ACM.

5

Fer dels sindicats i les patronals nacionals unes autèntiques eines de país.

Cap menció.

0

Acostament i col·laboració estreta, des del respecte mutu, amb la resta de territoris de parla catalana.

S’han d’establir relacions amb els altres territoris de la nació catalana per marcar línies comunes estratègiques i d’actuació.

10

Promoure la fusió de les quatre diputacions provincials en una de sola.

Proposen l’aplicació immediata de la llei de transitorietat jurídica que aplica els articles 83 a 93 de l’EAC previ a la sentència del TC espanyol.

10

7,50

4. Sobirania fiscal i financera

Crear el Banc públic de Catalunya.

Cap menció.

0

Operar amb entitats financeres catalanes o amb bancs europeus no espanyols.

Cap menció.

0

Recerca de finançament fora de l’estat Espanyol.

Cap menció.

0

Desenvolupar la implantació i la capacitat de gestió de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Cap menció.

0

Promoure la liquidació d’impostos, taxes i tributs a través de l’ATC.

Cap menció, tot i que el grup municipal de Primàries Granollers ha començat a pagar a l’ATC.

5

Elaboració anual de pressupostos alternatius comptabilitzant l’import de l’actual dèficit fiscal amb l’Estat espanyol.

Cap menció.

0

0,83

5. Sobirania econòmica

Prioritzar la compra, la gestió directa dels serveis o la contractació pública de proximitat.

Proposen que les concessions d’explotació d’infraestructures, proveïment de serveis energètics o qualsevol altre servei públic gestionat per la Generalitat de Catalunya o les administracions locals amb aquest tipus d’empreses, es contractin a proveïdors de serveis que s’ajustin a criteris de proximitat i qualitat de servei que no tinguin vincles amb els poders econòmics espanyols.

Caldria aplicar la mateixa política de compra a qualsevol tipus de producte necessari per l’activitat habitual o extraordinària de la Generalitat i les administracions públiques de Catalunya.

Alhora, insten l’Associació Catalana de Municipis (ACM) que en la seva recomanació de contractació de serveis i productes als seus associats prioritzi empreses que compleixin amb els criteris de proximitat i de respecte a la causa dels drets civils i nacionals de Catalunya.

10

Desvincular la concessió de serveis públics a Catalunya dels poders econòmics espanyols.

Proposen que les concessions d’explotació d’infraestructures, proveïment de serveis energètics, o qualsevol altre servei públic gestionat per la Generalitat de Catalunya o les administracions locals amb aquest tipus d’empreses, es contractin a proveïdors de serveis que s’ajustin a criteris de proximitat i qualitat de servei que no tinguin vincles amb els poders econòmics espanyols. Caldria aplicar la mateixa política de compra a qualsevol tipus de producte necessari per l’activitat habitual o extraordinària de la Generalitat i les administracions públiques de Catalunya. Alhora, insten a l’Associació Catalana de Municipis (ACM), que en la seva recomanació de contractació de serveis i productes, als seus associats, prioritzi empreses que compleixin amb els criteris de proximitat i de respecte a la causa dels drets civils i nacionals de Catalunya.

10

10

6. Sobirania en energia, infraestructures i mitjans de comunicació

Eliminar peatges.

L’actual esquema de cobrament de peatges (explícits i a l’ombra) a la major part de les vies ràpides dels Països Catalans, quan a l’estat Espanyol tenen autovies gratuïtes i autopistes rescatades, és un model sobreexplotat al nostre territori i minva la competitivitat d’empreses, autònoms i particulars. A més a més, resulta un enorme greuge comparatiu que aprofundeix i incrementa la factura de l’espoli fiscal a Catalunya per la via de la no inversió estatal en inversions de tota mena. No renovar els peatges de titularitat estatal, en especial l’AP-7, l’AP-2. No renovar les actuals concessions de titularitat catalana i rescatar-les tan aviat com sigui possible.

10

Impulsar les infraestructures de telecomunicacions pròpies.

Crear les infraestructures de telecomunicacions necessàries (fibra òptica, 5G i d’altres), que siguin de caire públic i estiguin controlades exclusivament per les administracions catalanes, per garantir que en el moment de la desconnexió no es produiran boicots en les operacions per part de les companyies amb seu a Madrid, cosa que ja es va produir durant el referèndum del Primer d’Octubre.

10

Impulsar un model energètic que només depengui de nosaltres i sigui sostenible.

No hi ha una referència explicita el model energètic però si un generic a totes els serveis en mas d’empreses que no depenguin de l’IBEX i de proximitat, pero no hi ha cap referència a un model sostenible.

5

Optimització i millora del finançament dels mitjans de comunicació públics.

Per aquest motiu, cal recuperar el concepte de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a motor de la indústria audiovisual en català i ampliar-lo per incloure no solament la producció sinó també les altres activitats de la indústria audiovisual (plataformes digitals, telecomunicacions, infraestructures, serveis audiovisuals, etc.). Cal aconseguir de manera immediata una dotació com l’actual de la corporació de ràdio i televisió pública de Dinamarca.Aquest increment de la dotació a la CCMA ha de servir estrictament per al creixement i la difusió dels continguts audiovisuals en català.

9

Revisió de les subvencions als mitjans de comunicació privats.

No hi ha cap menció

0

6,8

7. Justícia lingüística: el català, llengua comuna dels catalans

Aplicar la legislació actual en matèria lingüística.

– Donar compliment immediat a la Llei 20/2010 del cinema de Catalunya.
– Garantir el compliment de la Llei de la CCMA i el seu llibre d’estil, per reforçar que la ràdio i la televisió públiques compleixen la missió de normalitzar el català.
– Acordar la transposició de la directiva europea de l’audiovisual, perquè doni marge competencial a la Generalitat.
– Elaborar una nova llei de l’audiovisual.

8

Promoure un gran pacte nacional per la llengua.

Implantar la Declaració de Palma.

5

Mitjans públics catalans pensats en clau nacional i internacional.

– Augmentar la comercialització de produccions pròpies i coproduccions, i potenciar la internacionalització de la indústria audiovisual catalana i en català.

6

Inclusió del català en l’oferta de la televisió de pagament i en plataformes de productes audiovisuals a la carta.

– Garantir el doblatge i la subtitulació al català de sèries i pel·lícules a totes les plataformes.
– Construir una gran infraestructura audiovisual a Catalunya per al rodatge de sèries de ficció, cinema i gran entreteniment en llengua catalana.
– Aconseguir de manera immediata una dotació com l’actual de la corporació de ràdio i televisió pública de Dinamarca.Aquest increment de la dotació a la CCMA ha de servir estrictament per al creixement i la difusió dels continguts audiovisuals en català.
– Establir una taxa als prestadors de serveis no lineals que contribueixi en la indústria audiovisual en català.
– Revisió de la Llei de comunicació audiovisual de Catalunya perquè desplegui un règim d’obligacions lingüístiques.

10

Canals de TV i plataformes digitals infantils i juvenils en català.

– Obertura d’un canal juvenil i inversió de recursos de la CCMA en continguts per a infants, adolescents i joves.
– Garantir el doblatge i la subtitulació al català de sèries i pel·lícules a totes les plataformes.
– Cal construir una gran infraestructura audiovisual a Catalunya per al rodatge de sèries de ficció, cinema i gran entreteniment en llengua catalana.
– Cal aconseguir de manera immediata una dotació com l’actual de la corporació de ràdio i televisió pública de Dinamarca. Aquest increment de la dotació a la CCMA ha de servir estrictament per al creixement i la difusió dels continguts audiovisuals en català.
– Revisió de la Llei de comunicació audiovisual de Catalunya perquè desplegui un règim d’obligacions lingüístiques.

10

Avenç decidit cap a un espai comunicatiu comú per als territoris de llengua catalana.

– Crear un òrgan de coordinació de l’audiovisual i mitjans de comunicació, amb representació dels territoris català, valencià i balear. Que tingui per objectiu compartir doblatges de pel·lícules i sèries, intercanvi i coproducció de programes pensats per a televisió tradicional o per a xarxes socials, etc.
– Elaborar i executar un pla estratègic per assolir la reciprocitat plena dels mitjans de comunicació en català

10

8,17

8. Seguretat pública per a un estat democràtic

Descriminalitzar i defensar els drets a la llibertat d’expressió, de manifestació i de protesta.

Cap menció.

0

Investigar en seu parlamentària els abusos policials.

Cap menció.

0

Reformar la Llei de la policia de la Generalitat per a garantir que la policia catalana excel·leixi coma policia democràtica.

Cap menció.

0

Reestructurar la BRIMO i fiscalització estricta de la seva acció.

Cap menció.

0

Agència nacional d’intel·ligència.

El programa de Primàries preveu la creació d’una Agència Nacional d’Intel·ligència en els mateixos termes que el Decàleg de l’Assemblea.

10

Aprovar la Llei catalana de coordinació de cossos policials.

Cap menció.

0

Aprovar la Llei catalana de bombers.

Cap menció.

0

1,43

9. Acció internacional

Fer arribar a l’opinió pública internacional les raons de la causa nacional catalana.

Cap menció.

0

Cercar reconeixements internacionals.

0

Enfortir el Diplocat per teixir aliances de suport recíproc.

Cap menció.

0

Retirar-se de qualsevol àmbit o espai compartit d’acció exterior amb l’Estat espanyol.

Cap menció.

0

Potenciar la presència exterior d'una agència de notícies pública catalana.

Presència exterior d’una agència de notícies pública catalana.

10

1,67

10. Justícia social: la república catalana al servei de les persones

0